Nasze ważniejsze ralizacje

Budowa sieci światłowodowej wzdłuż nowowybudowanej linii PKM w Gdańsku.

Budowa sieci GPON w Gdańsku Otominie.

Budowa Wschodnio-Pomorskiej sieci światłowodowej w technologi mikrokanalizacji i mikrokabli na terenie województwa Pomorskiego.

Budowa Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej na terenie powiatu Pruszcz Gdański w technologi microkanalizacji i mikrokabli.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, światłowodowych podczas przebudowy ulicy Słowackiego w Gdańsku.

Budowa sieci FTTH wraz ze szkieletem dla firmy ORANGE na terenie Trójmiasta.